Picomed
Picomed

Powerbox 7

Radio switches sändare

Artikelnummer.1826464

Sändaren är ett tillbehör till Powerbox 7 som ger möjlighet att ansluta 2 manöverkontakter för scanning. Mottagaren är inbyggd i Powerboxen och matchas ihop med sändaren, vilket utförs genom ett litet hål på baksidan.

Storlek: 55 x 20 x 10 mm

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEÅ. T: 070 – 228 71 19.