Picomed
Picomed

Motion

Motion Backbox baksida

Visar Motion Backbox baksida med integrerade högtalare och fästplatta för Daessy och Rehadapt rullstolsfäste.

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEÅ. T: 070 – 228 71 19.