Picomed
Picomed
Grid Player Version 1.4

Grid Player

Grid Player Version 1.4

Artikelnummer.Gratis App

I den nya versionen ingår inte längre tangentborden i Symbol Talker A, Symbol Talker B och Text talker. För mer information om förändringarna i version 1.4, se produktbladet.

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEÅ. T: 070 – 228 71 19.