Picomed
Picomed

Permofix

Stav 8x300

Artikelnummer.PI0027-2016a


Förpackning med 5 st

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEÅ. T: 070 – 228 71 19.