Picomed
Picomed

Permofix

Stav 8X75

Artikelnummer.PI0027-2011a


Förpackning med 5 st

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEÅ. T: 070 – 228 71 19.