Picomed
Picomed

Permofix

Stav 8x50

Artikelnummer.PI0027-2010a

Förpackning med 5 st

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEÅ. T: 070 – 228 71 19.