Picomed
Picomed

Om oss

Picomed AB är ett hjälpmedelsföretag i Sverige som startades 1 Juni 2012. Vi har produkter inom området kommunikation och omgivningskontroll. Våra produkter ger personer med olika kommunikativa svårigheter en möjlighet att uttrycka sig i såväl tal som skrift och lösningar för distanskommunikation via  email, skype och facebook.

Vi är distributör för Grid 3, världsledande kommunikationsprogram inom AKK. Vi vill med våra produkter ge personer oavsett funktionshinder en röst och möjlighet till ökad integration och ett självständigt liv.

Picomed AB ägs av Picomed AS som är ett framgångsrikt företag i Norge med egen tillverkning och försäljning av produkter inom området omgivningskontroll. Produkterna kommer att efter hand även säljas av Picomed AB.

PICOMED AB, SKANSGATAN 9, S - 972 53 LULEĊ. T: 070 – 228 71 19.